Trong năm 2015, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Cục Cơ yếu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, xứng đáng với truyền thống “trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”, góp phần vào sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ về công tác Cơ yếu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác cơ yếu phù hợp với đặc thù công tác Công an, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bảo mật an toàn…

Năm 2015, Cục Cơ yếu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Chủ tịch nước tặng thưởng 190 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba và Huy chương Vì An ninh Tổ quốc cho cán bộ chiến sĩ; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Cục Cơ yếu đã đạt được trong năm qua; nhấn mạnh năm 2016 Cục Cơ yếu cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quản lý thống nhất chặt chẽ công tác Cơ yếu Công an nhân dân; đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác Cơ yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác cơ yếu, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng cố gắng phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó…

Hưng Việt