Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Cục Cơ yếu nhiệm kỳ 2010- 2015, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ Cục Cơ yếu nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội, nêu rõ: Đảng bộ Cục Cơ yếu là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) từ năm 2010-2014; tháng 1 năm 2015, Đảng bộ Cục trực thuộc Đảng bộ CATW. Đảng bộ Cục Cơ yếu với vai trò, nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy CATW, Đảng ủy Tổng cục HCKT quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu trong CAND; trực tiếp bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, quản lý và triển khai việc sử dụng tài liệu bảo mật trong CAND…
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy  viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT, Đảng bộ Cục Cơ yếu đã bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ đề ra. Đảng bộ 5 năm liền là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2013 đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Cục Cơ yếu nhiệm kỳ 2010- 2015, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Cơ yếu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an biểu dương thành tích của Đảng bộ Cục Cơ yếu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua và khẳng định, từ khi thành lập lực lượng CAND đã có lực lượng Cơ yếu, đây là lực lượng có bề dày thành tích suốt 70 năm, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND…

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cơ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

Chỉ đạo Đảng bộ Cục Cơ yếu trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã nêu các giải pháp để phát triển lực lượng cơ yếu đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng bộ phải quán triệt đầy đủ Nghị quyết Bộ Chính trị  về công tác cơ yếu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ chỉ đạo về công tác cơ yếu trên toàn quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy  viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cơ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, phải nghiên cứu Xây dựng chiến lược phát triển cơ yếu đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường hơn nữa, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác cơ yếu phù hợp với đặc thù công tác Công an. Trong bất kỳ tình huống nào đều đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, được bảo mật an toàn. Xây dựng  đội ngũ cán bộ cơ yếu chuyên nghiệp, chuyên ngành, giỏi về nghiệp vụ cơ yếu, thông thạo về nghiệp vụ an ninh…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Cơ yếu cần chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, tiếp tục duy trì mối quan hệ, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ về mọi mặt của Ban Cơ yếu chính phủ với Cơ yếu CAND, coi Cơ yếu CAND là một bộ phận gắn bó, không thể tách rời trong hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy  viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu tham dự Đại hội.

Tăng cường các dự án để khai thác nguồn, để đổi mới thực sự cho Cơ yếu CAND. Tranh thủ sự hỗ trợ của Công an các đơn vị, địa phương, tạo ra sức mạnh, điều kiện thuận lợi cho hoạt động cơ yếu từ Bộ đến địa phương. Tiếp tục công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, đảm bảo cán bộ cơ yếu tư tưởng chính trị phải vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình. 

Hiếu Quỳnh