Theo đó, tại Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ Tạp chí CAND nhiệm kỳ 2011-2016; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội, các hội viên đã có những tham luận về các vấn đề học tập nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ hiện nay; Vai trò và trách nhiệm của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; và công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, bảo vệ môi trường; và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên rèn luyện, nâng cao các phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang.

Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh đó, các hội viên còn đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và đại hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội phụ nữ Tạp chí CAND nhiệm kỳ 2016-2021 với 3 đồng chí; đồng thời bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

L.Hiệp