Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội phụ nữ Cục Quản trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên; đặc biệt chú ý giáo dục hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia bầu cử Quốc hội khoá 14 và HĐND các cấp tới đây.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới Hội phụ nữ Cục quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời động viên, giải quyết, giúp chị em vượt qua khó khăn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội phụ nữ cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm tập hợp phụ nữ tích cực tham gia phong trào Hội, phát huy tính chủ động sáng tạo của hội viên, làm cho tổ chức Hội trở thành người bạn gần gũi nhất, đại diện cho quyền lợi, nhu cầu chính đáng của hội viên…

Vũ Linh-Trần Xuân