Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND; Trung tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND; cùng đại diện Đảng uỷ, BCH Hội phụ nữ Đại học CSND, 120 đại biểu là hội viên ưu tú, đại diện cho 687 hội viên hội phụ nữ trường Đại học CSND tham dự.         

Đại hội đã thông qua bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 - 2016, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kì 2016 - 2021.

Trong nhiệm kì vừa qua, hội phụ nữ Nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua, đặc biệt là công tác đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Năm qua đã có 34 công trình sáng kiến mà tác giả là cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nữ của nhà trường thực hiện, được ứng dụng thực tế hiệu quả.

Ban chấp hành nhiệm kì mới 2016-2021 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND đã đánh giá rất cao những nỗ lực của tập thể Cán bộ, Hội viên hội phụ nữ Nhà trường, đồng thời đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kì mới của hội Phụ nữ trường Đại học CSND.

Trong đó nhấn mạnh việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên tham gia học tập thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Ngành Công an, đặc biệt là công tác phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, giúp chị em hiểu đúng vai trò, vị trí của phụ nữ, thấy được tác dụng của việc tham gia công tác hội và phong trào thi đua; xây dựng và tổ chức hoạt động của hội cơ sở ngày càng thiết thực hơn… nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Nhà trường nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.  

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội Phụ nữ đại học CSND nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 11 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch, và 2 phó Chủ tịch và cử 8 đồng chí trong danh sách đại biểu đi tham dự Đại hội Phụ nữ Tổng Cục Chính trị CAND.

H.Nga