Hội phụ nữ Học viện CSND hiện có 1.338 hội viên sinh hoạt tại 60 chi hội và 50 Tổ phụ nữ trực thuộc.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Học viện CSND đã có bước phát triển mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức Hội, số lượng hội viên, chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ toàn Học viện. 

Đại diện Ban giám đốc Học viện CSND và Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa cho các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với triển khai hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ công tác Hội trọng tâm, Ban Chấp hành Hội đã tích cực, sáng tạo phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng khối hội viên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phụ nữ toàn Học viện, nhất là phong trào phụ nữ thi đua học tập, nâng cao trình độ, hỗ trợ học viên nghiên cứu khoa học, phấn đấu có học hàm, học vị cao, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình... góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Học viện.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội Phụ nữ Học viện CSND nhiệm kỳ 2016-2021 và cử đại biểu đi tham dự Đại hội Phụ nữ Tổng Cục Chính trị CAND.

Huyền Thanh