Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT – BCA của Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh Hải Dương đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Cụ thể hóa nội dung phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, trong những năm qua, Đảng ủy Công tỉnh Hải Dương đã xây dựng thành các phong trào, khẩu hiệu hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như phong trào “3 không, 4 tốt”; phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương” nhằm tạo ra những nét đẹp văn hóa, văn minh trong giao tiếp ứng xử, trong chấp hành điều lệnh...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị CAND trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

Kết quả 5 năm thực hiện phong trào được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực. An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức phòng ngừa và tấn công tội phạm của CBCS được nâng cao; phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể và cá nhân.
Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho các đơn vị có thành tích.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí dũng cảm trong chiến đấu..., tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương Anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương. Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua đã có 512 tập thể, 1307 cá nhân thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng.

X. Mai