Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Quốc Hoàn và hình ảnh về đồng chí Trần Quốc Hoàn với gia đình, bạn bè và quê hương.

Với những hình ảnh tiêu biểu được sưu tầm, chọn lựa, trình bày trong từng phần, cuốn sách đã tái hiện về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Cuốn sách được xuất bản nhằm góp phần tôn vinh công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam nói chung, với lực lượng CAND nói riêng; tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sỹ Công an noi gương, phát  huy bản chất truyền thống tốt đẹp của người lãnh đạo CAND.

Sách in trên khổ giấy 26x20cm, dày 248 trang do Nhà xuất bản CAND ấn hành và đã ra mắt bạn đọc.

Thanh Hoa