Hiện nay, công tác thống kê, báo cáo TNGT của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, giữa các Bộ, ngành chưa có sự thống nhất trong việc theo dõi, thống kê TNGT cả về nội dung, phương pháp, cách thức phân công thực hiện, do đó, số liệu thống kê về TNGT giữa các Bộ, ngành chức năng còn có sự khác biệt.

Toàn cảnh Hội thảo.

Điều này chứng tỏ, công  tác thống kê, báo cáo, đánh giá số liệu TNGT hiện nay của chúng ta còn nhiều bất cập, làm các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo TTATGT, giảm thiểu TNGT một cách sát thực, có hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề như: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thống kê, báo cáo TNGT, và vai trò trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác thống kê.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT chủ trì Hội thảo.

Thống nhất đề ra các chỉ tiêu thống kê TNGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất công tác thống kê, báo cáo TNGT giữa CAND và các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan để thu thập thông tin về TNGT kịp thời, chính xác, trung thực.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đều có chung đề xuất, cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung về TNGT và cơ chế kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu TNGT giữa các Bộ, ngành chức năng vừa phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của mỗi ngành cũng như góp phần đề xuất được chủ trương, chính sách, biện pháp đảm bảo TTATGT, giảm thiểu TNGT một cách sát thực, có hiệu quả.

Tâm Phạm