Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì cuộc họp.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đã trình bày những nội dung cơ bản được chỉnh lý trong dự thảo Luật Công an xã trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, cơ bản cả về lý luận về thực tiễn, tổ chức tổng kết thực tiễn về tổ chức hoạt động Công an xã, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước có nét tương đồng với Việt Nam, dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới và một số nội dung đưa ra thảo luận.

Hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung đi vào những vấn đề như: xây dựng biên chế, các chức danh cho lực lượng Công an xã; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với Công an xã; lộ trình xây dựng Luật… nhằm từng bước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công an xã, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh cơ sở.

Nguyễn Hương