UBTVQH cơ bản nhất trí với báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày. 

Theo đó, Báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa trình Quốc hội sẽ bổ sung nội dung bài học kinh nghiệm và các giải pháp để bảo vệ môi trường. 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo

Báo cáo về kinh tế xã hội cần làm rõ việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế - xã hội, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Đối với Báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công sẽ bổ sung nội dung công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ODA giai đoạn 2011-2015.

Dự kiến kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật. Chương trình kỳ họp rút 2 nội dung đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

Toàn cảnh phiên họp

Đó là Dự án Luật Công an xã, để tiếp tục hoàn thiện và Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), để sau khi tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” sẽ có cơ sở đầy đủ, toàn diện cho việc sửa đổi Luật. UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ chuẩn bị nội dung giải trình về vấn đề này để báo cáo Quốc hội.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Riêng Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp và việc xem xét, phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chưa bổ sung vào chương trình kỳ họp lần này.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh góp ý vào báo cáo

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, dự án luật có nhiều điều khoản nên đề nghị cần có thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Uỷ ban Kinh tế cố gắng, nỗ lực phối hợp với các Uỷ ban rà soát kỹ, nếu đảm bảo đủ điều kiện, chất lượng thì đưa vào chương trình, trên tinh thần thấy vấn đề gì bức xúc, gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì đề xuất sửa ngay. Còn nếu phạm vi rộng quá lại chưa có sự thống nhất thì để dành kỳ họp tiếp theo làm cho chắc chắn. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Chất lượng là yêu cầu hàng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, luật ban hành ra phải có tính khả thi, không chạy theo số lượng, không làm nhiều, làm nhanh”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đồng tình, ông đề nghị các Uỷ ban khi được giao soạn thảo, thẩm tra các dự án luật cần tuân thủ đúng thủ tục, quy trình và không nên “du di”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Dự kiến diễn ra trong 24 ngày, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc ngày 20-10 và bế mạc vào ngày 22-11-2016. 

Về cách thức tiến hành, kỳ họp sẽ tăng thời gian thảo luận tại hội trường về kinh tế-xã hội từ 1 ngày lên 1,5 ngày để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và kết hợp thảo luận một số báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu; bố trí muộn hơn thảo luận ở tổ các nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu tài liệu.

Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung Bộ trưởng báo cáo, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên họp thảo luận dự án luật tại hội trường. Tuy nhiên UBTVQH nhận thấy đây là trách nhiệm của Bộ trưởng (đại diện cơ quan trình dự án, dự thảo) trong việc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án, dự thảo mà đại biểu Quốc hội nêu lên, tạo cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định nên thống nhất giữ như dự kiến. Phiên họp thứ 4 UBTVQH khoá XIV đã bế mạc chiều cùng ngày.

Q.Vinh