Báo cáo tình hình và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng trong Đảng ủy Công an tỉnh thời gian qua, đồng chí Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Trong đó, nêu rõ các giải pháp khắc phục cụ thể trước mắt và lâu dài các vấn đề: Đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm vị thành niên; kiềm chế tai nạn giao thông... 

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thành lập bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ ngày một tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng ủy Công an tỉnh, phục vụ tốt các yêu cầu công tác đặt ra của đoàn.

Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, nhìn thẳng vào sự thật, trên tinh thần xây dựng; đưa ra các vấn đề bức xúc mà Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.                                                                 

An Khôi - Tiến Tầm