Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thanh tra, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HC-KT Bộ Công an đã quán triệt, có nhiều biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong Tổng cục. 

Trung tướng KSor Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các thế hệ cán bộ thanh tra của Tổng cục qua các thời kỳ đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, trung thực, bản lĩnh, tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện tốt các mặt công tác thanh tra, đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng pháp luật, góp phần tăng cường đoàn kết, ổn định nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục HC-KT trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả các mặt công tác thanh tra, thời gian tới, lượng Thanh tra Tổng cục HC-KT tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức lối sống, vững vàng, khách quan, toàn diện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác thanh tra. Góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật CAND theo phương châm "Hậu cần, kỹ thuật chủ động", "Hậu cần kỹ thuật hiệu quả, tiết kiệm và hiện đại", đáp ứng cao nhất các mặt công tác Công an...

Trần Xuân