Ngày 6-8-2018, Viện Khoa học và Công nghệ được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 2 viện là Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ và Viện Kỹ thuật hóa học, sinh học và tài liệu nghiệp vụ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được điều động, phân công lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an.

Theo đó, viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an có trách nhiệm tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Công an; trực tiếp tham gia tác chiến kỹ thuật; tổ chức nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm định, cung cấp phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường… đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Đại tá Lê Minh Quý trao quyết định công tác cán bộ cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực, có hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ làm công tác khoa học và công nghệ CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Bày tỏ đồng tình, nhất trí với đề xuất trong báo cáo công tác, thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Viện Khoa học và công nghệ cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy phải phát huy tốt vai trò nêu gương, xây dựng đơn vị đoàn kết, nhất trí cao; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới. 

Tập thể lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ cần phải làm tốt công tác bố trí, sắp xếp, nhận xét, đánh giá cán bộ một cách công tâm nhất, đúng thực chất, lấy sản phẩm là thước đo, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến thành công của Viện trong thời gian tới; đồng thời, tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, sắp xếp công việc hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ. 

Chú trọng quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sỹ; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ làm công tác khoa học, để họ toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, Viện cũng cần nhanh chóng định hướng chương trình công tác trong thời gian tới gắn sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra; tập trung nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ có hàm lượng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Trần Xuân