Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Học viện CSND sẽ hỗ trợ Học viện Khoa học & Công nghệ trong việc tổ chức giảng dạy các môn học pháp luật; hỗ trợ trong đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, đào tạo và sát hạch lái xe cho cán bộ, giáo viên của Học viện Khoa học & Công nghệ; Phối hợp cùng với các cán bộ, giáo viên Học viện Khoa học & Công nghệ trong công tác đào tạo, giảng dạy và thẩm định các chương trình đào tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ưu tiên hợp tác và đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào triển khai thực tiễn…

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 2-2.

Về phía Học viện Khoa học & Công nghệ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Học viện CSND trong chia sẻ nguồn tài nguyên số; phối hợp cùng với các cán bộ, giáo viên Học viện CSND tham gia viết bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành của Học viện và các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS; phối hợp tổ chức cho sinh viên Học viện CSND tham quan, kiến tập tại Học viện Khoa học & công nghệ, báo cáo thực tế về các lĩnh vực khoa học, công nghệ được xem là thế mạnh của Học viện.                                                        

Huyền Thanh