Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, hiện nay trường Đại học PCCC là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học duy nhất của cả nước có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ PCCC&CHCN có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác.

Từ số lượng 9 đơn vị trực thuộc với tổng số 25 cán bộ, giáo viên, công nhân viên khi mới thành lập từ năm 1976 đến nay, nhà trường đã có 25 đơn vị đầu mối với đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường là 670 đồng chí, trong đó có 7 Phó Giáo sư, 35 Tiến sỹ, 126 Thạc sỹ. Trong đó, đội ngũ giáo viên có chất lượng cao, được đào tạo bài bản ở nước ngoài chiếm 50%.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự Hội thảo.

Từ năm 1999 đến nay, cán bộ giảng viên của nhà trường đã và đang chủ trì nghiên cứu 30 đề tài và dự án cấp Bộ, 83 đề tài cấp cơ sở, trong đó đã nghiệm thu hoàn thành 26 đề tài và dự án cấp Bộ, 71 đề tài cấp cơ sở… Với những thành tựu và đóng góp to lớn cho đất nước nói chung, lực lượng CAND nói riêng trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học của nhà trường trong suốt 40 năm qua. 

Kết quả các nghiên cứu khoa học của trường được triển khai ứng dụng trong thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực nghiên cứu của trường trong ngành Công an nói riêng, xã hội nói chung. 

Các kết quả nghiên cứu cũng đã góp phần quan trọng để nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đảm bảo công tác đào tạo gắn với thực tiễn của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội thảo

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, để công tác nghiên cứu khoa học có thể đáp ứng được các nhiệm vụ trong tình hình mới, nhà trường cần kiên trì gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về PCCC. 

Tạo điều kiện cho đội ngũ nghiên cứu khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận tri thức của khu vực và thế giới; tiếp tục duy trì, củng cố các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu theo từng lĩnh vực khoa học và có cơ chế thu hút, sử dụng các nhà khoa học giỏi trong và ngoài trường. 

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo đơn đặt hàng của Cục Cảnh sát PCCC&CHCN và Cảnh sát PCCC các địa phương. Tăng cường hợp tác nghiên cứu với Cục Cảnh sát PCCC& CHCN và Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố để đa dạng hóa các loại hình hợp tác nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học về PCCC nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về trang thiết bị, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong việc xây dựng, tài trợ các dự án về phương tiện, trang thiết bị về PCCC cho nhà trường. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an toàn cháy nổ để không bị lạc hậu so với khu vực và thế giới.
Trưng bày một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của ĐH PCCC
Huyền Thanh