Cùng dự hội thảo còn có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo 40 năm công tác nghiên cứu khoa học của trường Đại học PCCC

Trường Đại học PCCC, tiền thân là Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về PCCC, đào tạo nguồn nhân lực PCCC trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp cho cả nước.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, vượt lên mọi khó khăn và thiếu thốn, nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong nền giáo dục đại học Việt Nam nói chung, các Học viện, trường CAND nói riêng. Nhà trường đã biên soạn hơn 100 giáo trình, tài liệu dạy học cho các bậc học, đã tham gia nghiên cứu thành công 3 đề tài cấp nhà nước và thành phố; chủ trì nghiên cứu 30 đề tài cấp Bộ, 85 đề tài cấp cơ sở và 4 dự án, đề án khoa học khác liên quan đến công tác PCCC; có 153 chuyên đề, sáng kiến được cán bộ, giáo viên nghiên cứu hoàn thành. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Từ năm học 2003 đến nay, đã có 745 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Các chương trình, nhiệm vụ, đề tài khoa học do trường chủ trì phối hợp nghiên cứu đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác xây dựng, phát triển lý luận cơ bản về nghiệp vụ PCCC. Nhiều chương trình, đề tài đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận thực tiễn có tính tư vấn cho Bộ Công an trong xây dựng chủ trương, giải pháp trung và dài hạn về đảm bảo an toàn PCCC.

Một số hình ảnh về các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu được trưng bày tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học của nhà trường trong suốt 40 năm qua. Kết quả các nghiên cứu khoa học của trường được triển khai ứng dụng trong thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực nghiên cứu của trường trong ngành Công an nói riêng, xã hội nói chung. Các kết quả nghiên cứu cũng đã góp phần quan trọng để nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đảm bảo công tác đào tạo gắn với thực tiễn của đất nước.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, để công tác nghiên cứu khoa học có thể đáp ứng được các nhiệm vụ trong tình hình mới, nhà trường cần tăng cường gắn kết hơn nữa giữa 4 nhà gồm nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà sản xuất. Kiên trì công tác nghiên cứu khoa học theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về PCCC. Tạo điều kiện cho đội ngũ nghiên cứu khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận tri thức của khu vực và thế giới; tiếp tục duy trì, củng cố các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu theo từng lĩnh vực khoa học và có cơ chế thu hút, sử dụng các nhà khoa học giỏi trong và ngoài trường. 

Huy động nguồn kinh phí thêm ngoài ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác nghiên cứu với Cục Cảnh sát PCCC& CHCN và Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố để đa dạng hóa các loại hình hợp tác nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học về PCCC nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về trang thiết bị, chia sẻ thông tin kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an toàn cháy nổ để không bị lạc hậu so với khu vực và thế giới.

Huyền Thanh