Được thành lập từ năm 1961, Hội phụ nữ Cục cảnh vệ, nay là Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đã làm tốt chức năng nhiệm vụ, tập hợp thu hút đông đảo hội viên, động viên khuyến khích hội viên luôn giữ vững tinh thần yêu nước, lòng trung thành, cần cù, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa  hiện đại hóa "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". 

Hiện nay với hơn 200 chị em, Hội phụ nữ Bộ tư lệnh Cảnh vệ có mặt trên nhiều lĩnh vực công tác từ tham mưu, hậu cần, xây dựng lực lượng... góp phần tôn vinh người phụ nữ CAND nói chung và phụ nữ Cảnh vệ CAND nói riêng bản lĩnh, tự tin, tự trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao lưu với các cá nhân tiêu biểu.

Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trong thời gian tới, các chị em trong Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Cảnh vệ, niềm đam mê với nghề, khắc phục khó khăn, vừa làm tốt chức danh trong gia đình và trong đơn vị, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, sức lực của mình vào sự thành công của lực lượng cảnh vệ CAND. 

Nhân dịp này, 20 cá nhân đã được tuyên dương phụ nữ Cảnh vệ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Khổng Hà