50 gương mặt điển hình được tuyên dương lần này đại diện cho hơn 200.000 phụ nữ TP Đà Nẵng, đi đầu trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội. Đó là những tấm gương làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, bác sĩ, kỹ sư ưu tú, những phụ nữ tận tụy với công tác xã hội, từ thiện…

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cũng phát động chương trình "Tiếp sức cho phụ nữ nghèo" nhằm giúp những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có được chỗ ở ổn định, đặc biệt là hỗ trợ một phần vốn để chị em có điều kiện, động lực sản xuất, kinh doanh cải thiện cuộc sống

Hồng Lĩnh