Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL&KHCA dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị cho biết, công tác xây dựng đơn vị gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Viện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét trong thời gian vừa qua năm 2017 – năm công tác cán bộ; đặc biệt đã đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như các cuộc vận động, thi đua khác do Bộ phát động. 

Trung tướng Trần Minh Thư phát biểu tại Hội nghị.

Bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động và quản lý cán bộ. Nội bộ đơn vị đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm, phấn khởi công tác.

Công tác chuyên môn tiếp tục phát huy tính chủ động, hiệu quả. Các đơn vị đã bám sát Nghị quyết 05 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 12 của Bộ về công tác Công an năm 2017 và Chương trình công tác công an năm 2017 của Viện để triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận, từ điển, bách khoa thư Công an nhân dân, quản lý khoa học, thông tin tư liệu, tạp chí và đã thu được một số kết quả quan trọng. 

Công tác quản lý khoa học đã phát huy tính chủ động trong việc tham mưu; chất lượng các ấn phẩm thông tin được đầu tư nâng cao, xuất bản kịp thời một số tài liệu tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lực lượng. Các ấn phẩm tạp chí tiếp tục đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, phát huy tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Ngành…

Trung tướng Trần Minh Thư tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL&KHCA đã nhấn mạnh những mặt nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy mạnh trong công tác 6 tháng cuối năm 2017 như tập trung nghiên cứu các chuyên đề chiến lược năm 2017. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin, đa dạng hóa nội dung và hình thức các ấn phẩm; xây dựng và quản lý mạng lưới thông tin khoa học tới các đơn vị, địa phương.

Thảo Vy