Trong những năm qua, Trường Đại học PCCC thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hiến máu tình nguyện nhằm bổ sung và tiếp thêm nguồn máu mới cho ngân hàng máu của đất nước.

Hoạt động này càng trở nên ý nghĩa khi thời điểm hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 

Tuổi trẻ Trường Đại học PCCC sôi nổi tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, đối với lực lượng CAND, lực lượng chủ công, nòng cốt trong giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh, bị trọng thương trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm…

Sau hơn nửa ngày sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện, 650 đoàn viên thanh niên Trường Đại học PCCC đã hiến được 516 đơn vị máu.

T.Vy