Thượng úy Lê Hữu Vương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam), cho biết, để việc hiến máu tình nguyện được thường xuyên và mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần kịp thời cứu giúp những bệnh nhân cần máu, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức xây dựng mô hình “Giọt hồng sẻ chia”. 

Mô hình hoạt động như một “Ngân hàng máu sống”, nghĩa là khi Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thông báo nhu cầu hiến máu, nhất là cho những trường hợp bệnh nhân cần gấp, Ban Chủ nhiệm mô hình sẽ trực tiếp vận động CBCS đơn vị, cũng như tuổi trẻ các Đoàn xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Đông Giang tham gia, tổ chức đưa các tình nguyện viên đến Bệnh viện để hiến máu. 

Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.

Vào ngày 3-8 vừa qua, mô hình này đã vận động 9 CBCS, đoàn viên thanh niên Công an huyện tham gia hiến trực tiếp 5 đơn vị nhóm máu A và 4 đơn vị nhóm máu B, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nhân dân phục vụ”. 

Để mô hình “Giọt hồng sẻ chia” ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức ký kết giao ước phối hợp thực hiện mô hình với các Chi bộ, Hội Phụ nữ Công an huyện, Huyện Đoàn Đông Giang, các Đoàn xã, Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn...

Theo Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2009, Công an tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện gồm 9 thành viên, giao cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là cơ quan thường trực. 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam; định kỳ tập hợp thống kê tình hình, kết quả, số liệu báo cáo các ban ngành có liên quan và Tỉnh Đoàn biết, theo dõi. 

Định kỳ hằng năm Ban Chỉ đạo đều tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình” thu hút hàng trăm lượt CBCS tham gia, số đơn vị máu thu được tại ngày hội ngày càng tăng, đã bổ sung một lượng lớn nguồn máu sạch cho các bệnh viện trên địa bàn. 

Công tác vận động hiến máu tình nguyện của Công an tỉnh Quảng Nam chủ yếu dựa vào tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên, trong đó đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp luôn là lực lượng nòng cốt. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng thường xuyên vận động CBCS, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 300 lượt tham gia. 

Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, CBCS Công an tỉnh Quảng Nam đã hiến được 302 đơn vị máu; đặc biệt, kịp thời hiến máu cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nguy kịch với hơn 30 đơn vị máu…

NGỌC THI