Tổng cục Chính trị CAND đã thông báo kết quả Ngày Hội hiến máu tình nguyện – năm 2016. Trong Ngày Hội, hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng CAND đã hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện với kết quả thu được 2.918 đơn vị máu tiêu chuẩn.

Đoàn viên thanh niên Công an tham gia Ngày Hội hiến máu.

Ngày Hội được cấp uỷ, lãnh đạo và đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND phía Bắc tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đây là hoạt động nhân văn, có ý nghĩa xã hội cao cả, có tính giáo dục cao đối với CBCS, đoàn viên, thanh niên về tinh thần hi sinh vì đồng đội, vì nhân dân, đồng thời góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an cách mạng sẵn sàng hi sinh bản thân, hiến tặng giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội, vì nhân dân...

P. Thuỷ