Tại diễn đàn, các đại biểu và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh được nghe những chia sẻ quý báu từ thực tiễn công tác của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ Đoàn trong và ngoài lực lượng.

Toàn cảnh buổi diễn đàn.

Các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp đoàn viên thanh niên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng; đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin đến với từng đối tượng đoàn viên thanh niên hiện nay…

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Thượng tá Vũ Cao Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị BCH Đoàn Công an tỉnh và các cơ sở đoàn đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, sức đề kháng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; đồng thời cần chú trọng công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chỉ đạo các tổ chức đoàn trong và ngoài lực lượng đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Tỉnh đoàn Hòa Bình và Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực, gương sáng thanh niên, những câu chuyện hay, việc làm tốt góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực trong tuổi trẻ và toàn xã hội…

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Công an Hòa Bình hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngô Thủy