Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chủ động làm tốt hơn công tác phối hợp với các Đảng bộ sở, ban, ngành, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác bảo đảm ANTT; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh trên địa bàn, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hòa Bình; sớm hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% số xã trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86% (vượt chỉ tiêu đề ra), riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình

Hàng năm có 86% chi. đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 341 đảng viên (vượt chỉ tiêu đề ra). Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, 2.061 lượt tập thể, 3.495 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh Hòa Bình nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an gửi 10 thư khen về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; 77 thư cảm ơn của nhân dân về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Bùi Văn Tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Bùi Văn Tỉnh trao đổi với các đại biểu tại Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục nhận thức rõ bối cảnh, tình hình, nhiệm vụ hiện nay, trên cơ sở đó, chủ động tham mưu đúng, trúng kịp thời vấn đề đặt ra với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy... Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chì Bùi Văn Tỉnh chụp ảnh với các đại biểu tại Đại họi

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chú ý tội phạm xuyên quốc gia, có tổ chức, nhất là không để hình thành các đường dây mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; việc bầu Cấp ủy khóa mới cần chú ý theo chỉ đạo, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ về tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc, cán bộ nữ, khu vực với cơ cấu hợp lý.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22 đến 24-7). Chiều cùng ngày, Đại hội Bầu Ban chấp hành và Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.


Minh Hiền