Đến nay đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, nhiều cá nhân điển hình phong trào, hiệu qủa cao, phục vụ tốt từng nhiệm vụ của các đơn vị công an. 

Trong đó, thực hiện nội dung “cần, kiệm, liêm, chính” được nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần gương mẫu, liêm khiết, không nhận hối lộ, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Phong trào “Sáng tạo trẻ” có 192 ý tưởng, sáng kiến của tuổi trẻ Công an được áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác.

 Tuổi trẻ các đơn vị đã thực hiện 75 công trình, phần việc thanh niên trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn gioa thông, xây dựng lực lượng công an nhân dân và 54 công trình, phần việc cải cách thủ tục hành chính.

Hoạt động của tuổi trẻ Công an Bình Thuận.

Phong trào tình nguyện vì cộng đồng, đã trao tặng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa chữa 4 nhà cho hộ nghèo, tu sửa được hơn 3.000m và bê tông hóa 174m đường giao thông nông thôn và nạo vét 4.600m kênh mương dẫn nước. 

Tăng cường công tác giữ gìn ANTT, các lực lượng Công an đã phối hợp thực hiện 3 công trình “Ánh sáng an ninh”, trao tặng 4.988 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó, trồng hơn 4.000 cây xanh, nhận giúp đỡ hỗ trợ thường xuyên 31 trường hợp cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác ước tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an hiến máu tình nguyện được 388 đơn vị máu, tổ chức được 79 buổi tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn dân cư…

Nam Yên