Tại hội nghị, Ban chấp hành (BCH) đoàn trường đã tổng kết, đánh giá các phong trào thanh niên như, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng; Học tập – nghiên cứu khoa học; Tình nguyện xung kích vì cộng đồng; Văn hóa văn nghệ; Thể dục thể thao.

BCH Đoàn trường đã xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khá chi tiết, đầy đủ cho cả năm học. Trong đó, đã triển khai nhiều mô hình hoạt động mới như, tổ chức cho Bí thư các chi đoàn khối cán bộ, giáo viên, Bí thư các liên chi đoàn ký giao ước thi đua trong hoạt động chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; trao quyết định và ra mắt Đội Điều lệnh thanh niên trực thuộc Đoàn trường; thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, sinh viên và bàn giao 7 công trình thanh niên, 100 phần việc thanh niên cho các chi đoàn, câu lạc bộ.

Dịp này, Trường Đại học ANND đã tổ chức trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

PV - Trung Quân