Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các trường CAND và toàn thể thầy trò nhà trường.

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Văn hoá I – Bộ Công an

Trình bày diễn văn khai giảng, Đại tá, Th.S Dương Xuân Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2016-2017, nhà trường đã có nhiều thành tích nổi bật, tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học. Phong trào thi đua học tốt, dạy giỏi, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được chú trọng, phát huy. 

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám biểu dương, chúc mừng những thành tích của Trường Văn hóa I đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng khẳng định, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hết sức nặng nề, đòi hỏi phải thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám đánh trống khai giảng tại Trường Văn hoá I - Bộ Công an

Hoạt động giáo dục, đào tạo từ bậc phổ thông nhằm trang bị thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, kỹ năng, cách thức xử lý công việc, ứng xử phù hợp trong cuộc sống cho những cán bộ Công an tương lai có vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả của các bậc học cao hơn.

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám yêu cầu Trường Văn hóa I tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” vào chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và các phong trào thi đua của nhà trường.

Trần Duy