Năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Nội dung, chương trình đào tạo của trường có nhiều đổi mới; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn trường; tăng cường thời gian thực hành, huấn luyện về kỹ chiến thuật và rèn luyện sức khỏe; hoàn thành giáo án, giáo trình gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với đào tạo cán bộ vũ trang chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Với những thành tích đó, nhà trường đã vinh dự được  Bộ Công an tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc…
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ, chiến sĩ, học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cần thực hiện trong năm học tới.

Trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về đổi mới giáo dục và đào tạo, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong CAND năm học 2015-2016.

Triển khai và duy trì hiệu quả mô hình Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Nghiêm túc đánh giá, phát huy những kinh nghiệm tốt, nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục cho những mặt công tác còn hạn chế; tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần tự giác, tự quản của học sinh; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, nhất là trong học tập và thi cử, tạo môi trường giáo dục thực sự lành mạnh cho cán bộ, giáo viên tự giác phấn đấu, trưởng thành.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực mong muốn, từng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phải tự giác phấn đấu vươn lên, góp sức mình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nói riêng và của đất nước nói chung...

Trần Xuân