Việc tổ chức huấn luyện và diễn tập phương án nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của chỉ huy các cấp trong giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời kiểm tra tính năng, tác dụng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các nội dung diễn tập gồm: Đồng diễn bài quyền 25, 34 động tác; biểu diễn các tình huống đánh đối kháng 1 đánh 3; 2 đánh 5; biểu diễn khí công, công phá mục tiêu; biểu diễn kỹ, chiến thuật vận động tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu. Đồng diễn bài quyền gậy tonfa 25 động tác; xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn...

Trung tướng Phạm Quốc Cương, các đại biểu với cán bộ chiến sỹ tham gia buổi diễn tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ yêu cầu cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các tình huống đảm bảo sát thực tế để tập trung huấn luyện thành thục các phương án. 

Đối với Ban Chỉ huy Trung đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp, tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cán bộ chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện các loại vũ khí, khí tài, các phương tiện được trang bị, các loại công cụ hỗ trợ...

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:


Bảo Quân