Năm 2018, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp, thực chất, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Mô hình “Trao xe đạp, gửi niềm tin” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, chất lượng đạo đức cách mạng của đảng viên và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu với những thành tích xuất sắc, cách làm hay, hành động đẹp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của đơn vị, chi bộ cũng đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đơn vị, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã xây dựng được 37 mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tiêu biểu như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với mô hình “Điều tra nhanh, khám phá giỏi”, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội với mô hình “Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội niềm nở, chu đáo, tận tình, chính xác, vì nhân dân phục vụ”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh với mô hình “Trao xe đạp, gửi niềm tin”...

Trong năm 2018, Công an tỉnh Hưng Yên đã có 783 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được các cấp khen thưởng.

Phương Huyền