Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, toàn lực lượng Cảnh sát PCCC đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, chủ động tham mưu triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC;

Kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn nổi lên trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), duy trì phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác PCCC và CNCH; Tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp nhằm kiểm chế tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương đã tham luận sôi nổi, mổ xẻ, phân tích, đi sâu làm rõ những vấn đề còn bất cập trong quản lý nhà nước về PCCC; kỹ, chiến thuật chữa cháy, CNCH trong các vụ cháy lớn, qua đó thống nhất phương hướng khắc phục trong năm 2016.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhất trí với các công việc, mục tiêu của lực lượng Cảnh sát PCCC đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát PCCC cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác PCCC và CNCH

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận rút kinh nghiệm những vụ cháy lớn trong năm 2015. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa cháy lớn, rà soát, bổ sung, thực tập các phương án chữa cháy, CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ trực tiếp gây ra cháy, kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Minh Hiền