Tại buổi làm việc, Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Công an những kết quả trên tất cả các mặt công tác mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có chuyến thăm và làm việc tại Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An cần phải luôn chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho tỉnh, cho Bộ trong công tác PCCC và CNCH.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ghi nhận, đánh giá cao các thành tích và nỗ lực của Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, đồng thời nhấn mạnh về vai trò và nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC trong tình hình mới. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An cần phải luôn chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho tỉnh, cho Bộ trong công tác PCCC và CNCH.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC tỉnh cần thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, sớm phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động phòng ngừa, xử lý tai nạn cháy nổ; tiếp tục kiện toàn bộ máy để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Vương Linh