Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình... Đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm Tổng cục An ninh, Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đã giới thiệu tổng quan về công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nêu rõ vị trí, tầm quan trọng của công trình, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị; lãnh đạo Cục An ninh kinh tế Tổng hợp, Tổng cục An ninh công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG; thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa bình, một biểu tượng của thời kỳ đổi mới là công trình đa năng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong việc cung cấp điện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Mặt khác, còn có nhiệm vụ chống lũ, hạn hán cho đồng bằng Bắc Bộ... do vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành nhà máy luôn phải tuyệt đối nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho nhà máy nói riêng và các tỉnh hạ du, thủ đô Hà Nội nói chung. 

Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công an tỉnh Hòa Bình đã ký quy chế phối hợp, tạo sự gắn bó toàn diện, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, huy động sức mạnh của các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại nhà máy; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Với tính chất, tầm quan trọng đặc biệt về an ninh, an toàn của nhà máy, ngày 20-1-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 99/QĐ-TTg về việc đưa công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG; Bộ Công an đã có Thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương và chúc mừng thành tích các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công trình thủy điện Hòa Bình, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong và ngoài nước, tác động đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn công trình quan trọng liên quan đến ANQG. Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị liên quan và chủ đầu tư trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan ban, ngành có liên quan phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp với mục tiêu là đảm bảo ANQG, an ninh chính trị nội bộ và đảm bảo tuyệt đối an toàn nhà máy; thường xuyên bổ sung, sửa đổi và thực hiện quy chế phối hợp phù hợp với tình hình mới; công tác phối hợp, đảm bảo thông tin trao đổi hai chiều phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ ANTT; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phong trào thật sự đi vào chiều sâu; động viên được các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, an toàn công trình thủy điện Hòa Bình.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo phân công nhiệm vụ của Bộ Công an, các đơn vị chức năng và chủ đầu tư có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn vận hành nhà máy. Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Hòa Bình cần kịp thời trao đổi tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên; hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Hòa Bình có phương án chủ động bảo vệ cán bộ và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra. 

Trong qúa trình triển khai thực hiện, cần tiến hành sơ kết định kỳ để rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại; đồng thời đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ.

“Với tầm quan trọng đặc biệt của công trình đối với sự phát triển của đất nước, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, Bộ Công Thương và các Bộ, Ngành có liên quan; của UBND, Công an và các Ban, ngành tỉnh Hòa Bình đối với việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Công trình”, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh. 

Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, kết hợp với các sở, ngành, thực hiện tốt việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự hành lang và khu vực lòng hồ và hạ lưu sông Đà... đồng thời cũng thực hiện nghiêm túc nội dung phân công của Bộ Công an tại Hội nghị triển khai Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 20-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ đưa Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Xuân Mai