Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2016, Cục An ninh mạng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam; đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động; 

Cục An ninh mạng đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh mạng, dự báo sát, kịp thời những phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp về đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng Giám sát Thông tin mạng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho đồng chí Trần Quang Hưng, Cục phó Cục an ninh mạng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho các cá nhân thuộc Cục An ninh mạng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Cục An ninh mạng có 1 cá nhân được tặng Huân chương Quân công hạng Ba; 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 9 tập thể và 32 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 28 cá nhân được tặng giấy khen cấp Cục và 1 cá nhân được vinh danh trong 10 gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng và trao tặng Huân chương cho các tập thể và cá nhân của Cục An ninh mạng đã đạt được trong năm 2016.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục An ninh mạng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương, tổ chức hợp đồng tác chiến tốt với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia. 

Tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trên lĩnh vực viễn thông, Internet; thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục An ninh mạng cần chủ động làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn đơn vị, trong đó cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích an ninh quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.

Xuân Mai