Đoàn trường Đại học ANND phối hợp với Bộ môn Tâm lý tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học ANND”.

Khóa học này nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, rèn luyện hình thành, hoàn thiện, nâng cao kỹ năng mềm của bản thân; trang bị cho sinh viên một số kỹ năng mềm thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc học tập, rèn luyện và cuộc sống của sinh viên hiện nay; bước đầu đánh giá, thử nghiệm mô hình ngoại khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

Tiết mục văn nghệ khai giảng khóa học.

Khóa học được khai giảng vào ngày 14-11 và bế giảng vào tháng 1-2018. Trong khóa học này, sinh viên sẽ được bồi dưỡng các kỹ năng mềm cơ bản, thiết yếu nhất bao gồm: kỹ năng an toàn và kỹ năng giao tiếp.

Đặc biệt, phụ trách chương trình là các chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm hàng đầu trong và ngoài ngành Công an hiện nay như: PGS, TS Tạ Quốc Trị; TS Đoàn Văn Báu; TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu; diễn viên Trung Dũng; diễn viên, MC Thanh Mai…

Khóa học được tổ chức theo hình thức ngoại khóa theo từng lớp học với thời lượng 2 buổi tối, mỗi buổi 2 tiết thực hành kỹ năng mềm. 

Diễn viên Trung Dũng cùng sinh viên thực hành kỹ năng ngôn ngữ hình thể.

Buổi tập huấn đã tạo nên hiệu ứng rất tích cực của học viên, nâng cao nhận thức của học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ hình thể, bước đầu đã trang bị cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ hình thể cơ bản và định hướng cho học viên trong việc rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng này.

TS. Đoàn Văn Báu