Các phạm nhân cũng được nghe chia sẻ về quá trình tái hòa nhập cộng đồng, kinh doanh sản xuất giỏi của chủ doanh nghiệp trước đây là phạm nhân từ đó thêm động lực, niềm tin cải tạo, rèn luyện để trở về với gia đình và tái hòa nhập thành công  

Lãnh đạo Trại giam Ninh Khánh Từ đã tặng 15 phần quà cho 15 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu tốt và phát động quỹ “Tấm lòng vàng” năm 2018. Đây là quỹ được Trại giam Ninh Khánh phát động từ năm 2017 từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ và gia đình phạm nhân để hỗ trợ, động viên các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an khẳng định, việc tổ chức trang trọng, nghiêm túc và gây quỹ tặng các phạm nhân đã tạo nguồn động viên lớn đối với những người từng lầm lỗi, từ đó khơi dậy khát vọng và niềm tin hướng thiện, cố gắng học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Hội nghị gia đình phạm nhân là kênh thông tin quan trọng và thiết thực, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam với gia đình để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của phạm nhân, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. 

Nguyệt Minh – Đức Thắng