Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ gắn bó, hợp tác toàn diện từ lâu đời trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực PCTP, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 Tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng thực tiễn cho thấy sự hợp tác, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Công an Campuchia trong PCTP vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên phát biểu tại Hội thảo.


Thêm vào đó, từ trước đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu tổng kết toàn diện, đầy đủ mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực PCTP; đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu để tham mưu với Đảng, Chính phủ những quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng Công an hai nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Tổng kết lịch sử hợp tác phối hợp đấu tranh PCTP giữa Cảnh sát Việt Nam với Công an Campuchia, giai đoạn 1992 - 2015” là cần thiết, có ý nghĩa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Đề tài nhằm làm rõ bối cảnh lịch sử và kết quả hợp tác phối hợp trong PCTP giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam với Công an Campuchia giai đoạn 1992 - 2015, rút ra những bài học kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong PCTP của lực lượng Cảnh sát Việt Nam, phục vụ cho việc mở rộng quan hệ hợp tác của lực lượng Công an giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh hội thảo.

Nội dung đề tài bao gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất khái quát quá trình lịch sử hợp tác phối hợp đấu tranh PCTP giữa Cảnh sát Việt Nam với Công an Campuchia giai đoạn 1992 - 2015; phần thứ hai đưa ra các bài học kinh nghiệm qua thực tiễn công tác phối hợp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, đánh giá toàn diện về cấu trúc, nội dung của đề tài; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong bản thảo…

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết mà các đại biểu đã chia sẻ tại Hội thảo. Đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến, chọn lọc, đánh giá, điều chỉnh, sửa chữa, chỉnh lý, khẩn trương hoàn thiện đề tài, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng Công an hai nước...


A.Q