Dự Hội nghị có Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Cùng dự  có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thư ký Hội đồng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, Đề tài chính “Tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”. Đề tài do Viện lịch sử Công an chủ trì. Danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ có 11 đồng chí; Đại tướng, G.S, T.S Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch Hội đồng... 

Bộ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh với các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử Bộ Công an.

“Việc Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định trong Chỉ thị số 14 /CT-BCA-X11 là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và kịp thời.

Thực hiện chủ trương này, chúng ta vừa nhằm giải quyết một nhiệm vụ quan trọng của khoa học lịch sử CAND, vừa là trách nhiệm đối với lịch sử, đáp ứng lòng mong mỏi của thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đã tham gia và góp phần thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cách đây đã 40 năm”,  thay mặt Ban chỉ đạo Đề tài “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”, Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Trưởng ban Ban chỉ đạo tổng kết lịch sử khẳng định.

Tổng kết lịch sự CAND Việt Nam trong sự nghiệp Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là công trình khoa học có phạm vi và quy mô, bao gồm 1 đề tài chính; 14 đề tài nhánh, 10 chuyên đề độc lập và 65 Đề tài của Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy  Hà Nội, Hải Phòng…

Quá trình thực hiện chia thành 2 giai đoạn; qua tổng kết, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện và đề xuất lãnh đạo các cấp phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho 19 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị.

Ngày 2-12-2015, Hội đồng nghiệm thu Bộ Công an đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài. Hội đồng đã đánh giá, nhận xét khách quan, sâu sắc, nghiêm túc về nội dung, chất lượng của Đề tài; khẳng định những thành công, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đề tài. Hội đồng nhất trí đánh giá Đề tài xếp loại đạt 9/9 phiếu đồng ý.

Tiếp đó, Hội đồng nghiệm thu đã nghe Thiếu tướng, T.S Đỗ Văn Thuyết, Trưởng ban Nghiên cứu Tổng kết trình bày báo cáo tóm tắt bản tổng luận và phần phụ lục Đề tài nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 58 ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an và bám sát, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học của công trình “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”, sau gần 3 năm thực hiện, công trình tổng kết đã hoàn thành và được Hội đồng khoa học Bộ Công an nghiệm thu cấp cơ sở ngày 2-12-2015.

Đến nay, cơ quan chủ trì Đề tài (Viện Lịch sử Công an) đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa những nội dung cần thiết, hoàn thiện bản thảo theo kết luận của Hội đồng, báo cáo Ban Chỉ đạo để tổ chức nghiệm thu cấp Bộ…. Hội đồng nghiệm thu đã nghe ý kiến phát biểu của PGS. TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên phản biện 1; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên viên cấp cao Bộ Công an, Ủy viên phản biện 2; Đại tá, T.S Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng. Đa số các ý kiến đều đánh giá Đề tài được tổ chức công phu, khoa học, đạt kết quả xuất sắc và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, với kết quả 100% phiếu tán thành thông qua nghiệm thu Đề tài đạt loại xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nêu rõ: Thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết để khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn của lực lượng CAND; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tiếp tục tôn vinh đối với các các tập thể, cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân đã lập những chiến công, thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến đầy cam go, thử thách của dân tộc; đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng CAND. Vì vậy, việc nghiên cứu “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” là chủ trương đúng đắn trên cả phương diện chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy Công an Trung ương là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và nhân văn sâu sắc. Đây là công trình nghiên cứu tổng kết, đánh giá toàn diện, có hệ thống, đầy đủ, sâu sắc về các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của lực lượng Công an toàn quốc, trong công cuộc bảo đảm ANTT ở giai đoạn lịch sử quan trọng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Công trình đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin và hệ thống các phương pháp nghiên cứu phù hợp với loại đề tài khoa học lịch sử; hình thức thể hiện đảm bảo tính khoa học, văn phong, ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc; nội dung của Đề tài đã nêu được tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trong đó, đáng chú ý là việc đưa ra được danh sách các liệt sỹ Công an hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hiện chưa xác định được mộ chí, hài cốt và đề xuất chế độ đãi ngộ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã tham gia cuộc kháng chiến này. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Đề tài “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” là công trình khoa học có chất lượng  tốt, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; thể hiện sự cố gắng, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của tập thể Ban nghiên cứu Tổng kết, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Tổng kết lịch sử Bộ Công an. Thành công của đề tài có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí cán bộ Công an lão thành, các cơ quan nghiên cứu lịch sử trong và ngoài lực lượng CAND.

Để nâng cao chất lượng và hoàn thiện công trình khoa học quan trọng này, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Ban nghiên cứu tổng kết Đề tài tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp xác đáng của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ để chỉnh sửa cả về nội dung, hình thức, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ khoa học mà đề tài đề ra; tổ chức biên tập, xuất bản sách, phục vụ công tác tuyên truyền, giảng dạy trong và ngoài lực lượng CAND. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND cần rà soát, nghiên cứu, tiếp tục đề xuất, bổ sung chế độ chính sách đối với những cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã tham gia bảo vệ an ninh trật tự để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Xuân Mai