Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 -2015 và Chương trình hành động số 12 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) giai đoạn 2012-2015 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp đã bám sát tinh thần, nội dung Đề án và Chương trình hành động của cấp trên; đã nghiên cứu, đề ra và thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò của Hội phụ nữ các cấp, khả năng của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong đơn vị.

Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chụp ảnh với các đại biểu về dự Hội nghị.

5 năm qua, Tổng cục An ninh đã tổ chức 2 lớp tập huấn; 5 hội nghị học tập, quán triệt; 4 cuộc giao lưu đối ngoại và và cấp phát hàng chục đầu sách, hàng trăm tài liệu liên quan đến công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Trong phạm vi thẩm quyền, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chỉ đạo công tác gia đình, trẻ em của Tổng cục đã tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và nhất là tổ chức thực hiện chính sách đối với phụ nữ, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trong Tổng cục. 

Điểm nổi bật là đã tập trung xây dựng người phụ nữ Tổng cục An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có kỷ cương, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; ưu tiên tuyển dụng cán bộ nữ, tăng tỷ lệ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, lao động nữ; phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ, cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong những năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ trong Tổng cục An ninh đã chiếm 25 % so với tổng biên chế toàn tổng cục, trong đó số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy từ cấp đội trở lên chiếm 11% và 100 % cán bộ nữ đều được bố trí, sắp xếp, sử dụng chỉ tiêu tuyển chọn và ngành nghề được đào tạo.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Tổng cục An ninh đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới, trong đó việc nhận thức đúng về vấn đề bình đẳng giới, vai trò, vị trí của công tác phụ nữ; việc quan tâm đúng mức đến tâm tư, tình cảm; nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo cũng như giao việc và hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác đối với cán bộ nữ, bỏ qua tư tưởng cán bộ nữ chỉ làm những công việc đơn giản… giúp chị em tự tin hơn để sáng tạo và năng động hơn trong công việc.

X. M