Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT khẳng định, qua triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-BCT của Bộ Chính trị về và Tổng kết Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ trong Tổng cục; cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Tổng cục đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bằng khen của Tổng cục HCKT.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới, chị em phụ nữ Công an, trong đó có phụ nữ Tổng cục HCKT đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước...

Tại hội nghị, Tổng cục HCKT đã trao Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp phự nữ Việt Nam “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2015 và Bằng khen của Tổng cục cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm (2012-2015) thực hiện Chương trình hành động số 12.

Vũ Linh