Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương  Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh của Quốc hội; đồng chí Dương Đình Lưu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong những năm qua, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cấp xã các chủ trương, kế hoạch và biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm tốt ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Trình bày báo cáo tổng kết Pháp lệnh Công an xã và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an xã được nâng lên. Lực lượng Công an xã được kiện toàn một bước, việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng Công an xã đã được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ được thực hiện thống nhất về chương trình, nội dung phù hợp với thực tiễn; việc đảm bảo các điều kiện hoạt động của Công an xã như trang bị vũ khí, công vụ hỗ trợ, phương tiện làm việc, bố trí nơi làm việc, chế độ, chính sách… được quan tâm hơn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Do vậy, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của lực lượng Công an xã ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Từ khi triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã đến nay, lực lượng Công an xã cả nước có 44 đồng chí hy sinh, 487 đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ ; có 117 tập thể, 132 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 1.765 tập thể, 634 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 3.925 tập thể, 2.490 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện tặng Giấy khen; 56.389 cá nhân được Bộ Công an tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ”.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của các đơn vị, địa phương trong 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu vinh dự được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh Công an xã, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh 3 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã.

Thứ hai là, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc.

Thứ ba là, cơ chế quản lý, hướng dẫn đối với Công an xã phải bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, Công an xã nói riêng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT khu vực nông thôn trong tình hình mới. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm…

Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, các điều kiện bảo đảm và kinh phí hoạt động cho Công an xã, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn để tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp có các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT. Phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã trong xây dựng, củng cố, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với xây dựng các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Công an xã…

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, sau hội nghị này các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc.

Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến tham luận, bài học kinh nghiệm đúc rút sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã của Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Công an xã.

Quỳnh Vinh – Phạm Tâm