5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn đảm bảo ANTT cũng như đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm qua, BCĐ138 từ tỉnh đến địa phương, cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn; nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng, triển khai ngày càng hiệu quả…góp phần quan trọng phòng ngừa, trấn áp, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương ngày càng phát triển.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho các cá tập thể xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ (Bộ Công an) đánh giá cao kết quả và thành tích đạt được của Quảng Ninh trong 5 năm thực hiện Chương trình số 09 giai đoạn 2013-2018. 

Để Chương trình số 09 thời gian tới ngày càng hiệu quả, đáp ứng thực tiễn và tình hình mới, các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH…với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp này UBND tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã khen thưởng 46 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Tuấn Hương