Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, trong những năm qua cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Chính trị luôn quan tâm đến việc bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác Đảng theo hướng ổn định, coi trọng chất lượng cán bộ và hiệu quả công tác. 

Các đại biểu cùng học viên lớp bồi dưỡng tại lễ khai giảng. 

Đồng thời khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng học tập, nâng cao trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên có cơ hội thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý, những cách làm hay và những giải pháp thiết thực để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng lưu ý, việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong thời điểm cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Chính trị đang khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 - khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Do đó, để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, chất lượng đã đề ra, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cấp ủy cơ sở bố trí, sắp xếp thời gian, tạo điều kiện để các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng dự học đầy đủ. 

Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm để tập trung nêu ra những vấn đề chưa rõ; những hạn chê,ë bất cập trong thực tiễn công tác tại Đảng bộ, đơn vị để tăng cường tranh luận, thảo luận dân chủ nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mọi người cùng quan tâm. Qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm để góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đức Thắng