Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự và giảng bài cho lớp học.

Đây là  khóa học được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết về công tác năm học 2016-2017 của Đảng ủy Học viện ANND và trang bị cho đội ngũ cấp cơ sở, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác đảng tại Đảng bộ Học viện.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và lãnh đạo Học viện ANND với các học viên.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND giảng chuyên đề đầu tiên cho lớp học.

Trên cơ sở những kiến thức, nội dung cơ bản được học tập,  nghiên cứu trong thời gian học, các đồng chí cấp ủy, cán bộ làm công tác Đảng, ủy viên Uỷ Ban kiểm tra Đảng của các cấp sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tế nhằm đảm bảo nâng cao sức chiến đấu, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng và xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng có tâm huyết, thuần thục nhiệm vụ công tác, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả ở từng đơn vị.

Ngay sau lễ khai giảng, Trung tướng, TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã giảng chuyên đề đầu tiên cho lớp học.

Huyền Thanh