Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì cuộc họp mặt. 

Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân từ ngày thành lập 19-8-1945 và truyền thống của lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật, Trung tướng Lê Văn Minh đã phấn khởi phát biểu: Phát huy truyền thống, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng Cục thường xuyên quan tâm động viên khen thưởng kịp thời về vật chất lẫn tinh thần cho CBCS, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ tạo thành sức mạnh tập thể.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” , Tổng Cục tăng cường các hoạt động chấn chỉnh, xử lý vi phạm về điều lệnh CAND.

Chủ động nhiệm vụ thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, công tác chăm sức khỏe, y tế… đảm bảo thông tin thông suốt, đáp ứng công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Chủ động công tác xây dựng nhà ở cho CBCS, sản xuất được một số chủng loại vũ khí , công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hạn chế dần việc nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng Tổng Cục trong thời gian qua cũng đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội và hoạt động về nguồn cùng nhiều hoạt động nghĩa tình khác.

Hoàng Châu