Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục; cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí lãnh đạo các Cục trực thuộc Tổng cục đã nghỉ hưu..

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, Trung tướng Lê Văn Minh cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Tổng cục HCKT nói riêng trong 71 năm qua.

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật chụp ảnh với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, che chở của nhân dân; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, của các cấp, các ngành, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong thành tích đó, có phần đóng góp quan Lực lượng HCKT...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Đại tá Trần Anh Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, báo cáo viên cấp Bộ truyền đạt các nội dung chuyên về thời sự hiện nay…

Anh Hiếu