Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Đại tá Trần Anh Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã báo cáo kết quả các mặt công tác của Viện trong năm 2017, bao gồm hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học và xuất bản tạp chí.

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại Hội nghị.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài lực lượng đã giúp Viện Chiến lược và Khoa học Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan đầu ngành về thông tin khoa học Công an, vinh dự được Bộ Công an tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017”.  

Trong năm 2017, với số lượng hàng trăm cộng tác viên luôn gắn bó, phối hợp tích cực, hiệu quả đã đã đóng góp nhiều bài viết có giá trị, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực; đi sâu làm rõ nhiều vấn đề chính trị, đối ngoại, kinh tế, an ninh, quốc phòng của các nước liên quan đến an ninh quốc gia; đề xuất những giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Bên cạnh đó, Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an đã phối hợp với đội ngũ cộng tác viên tham gia biên soạn, biên tập, hiệu đính, thẩm định, xét duyệt hàng chục ngàn mục từ trong Bộ Bách khoa thư CAND Việt Nam, có nhiều ấn phẩm chất lượng được xuất bản…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Minh Thư trân trọng cảm ơn đội ngũ cộng tác viên; đồng thời, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự cộng tác quý báu của đông đảo đội ngũ cộng tác viên để Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường quan điểm vững vàng, có trình độ, năng động, nhạy bén, có tư duy khoa học độc lập, bám sát thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Chiến lược, Chuyên đề Thế giới toàn cảnh một cách toàn diện, có chiều sâu; tập trung phát triển cộng tác viên ở các bộ, ban, ngành Trung ương, các học viện, cơ quan nghiên cứu ngoài ngành, nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực quốc tế; tiếp tục phát huy hiệu quả cộng tác của các cộng tác viên tiêu biểu, đặc biệt quan tâm đến cộng tác viên cao cấp… để ngày càng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm của Viện.

Hiếu Quỳnh