Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an Thị xã Kỳ Anh đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực và đoàn công tác kết quả công tác trong năm 2015 và quý I năm 2016.

Theo đó, Công an Thị xã Kỳ Anh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về Công tác đảm bảo ANTT.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động nắm tình hình, tập tung đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, đạt nhiều thành tích, đặc biệt trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Kỳ Anh trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh sau khi chia tách.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời tới, yêu cầu Công an Thị xã Kỳ Anh và Công an huyện Kỳ Anh chủ động có kế hoạch đảm bảo an toàn sự phát triển của tỉnh và của địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác quản lý người nước ngoài...

Công an thị xã Kỳ Anh và Công an huyện Kỳ Anh cần giải quyết có hiệu quả những vấn đề về an ninh xã hội, di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, xử lý kịp thời. Nâng cao chất lượng của cơ quan điều tra, kéo giảm tội phạm. Không để oan sai, bức cung, bỏ lọt tội phạm; siết chặt trật tự kỷ cương, không xảy ra vi phạm pháp luật.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt trong thời gian tới, cần tập trung đảm bảo ANTT cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước, trong, sau Bầu cử phải tăng cường biện pháp đảm bảo ANTT, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống.

Xuân Lý – Sỹ Quý