Tại buổi làm việc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã biểu dương những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo Giải tỏa Di dời trong suốt thời gian qua.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị, Ban chỉ đạo Giải tỏa Di dời phải nắm vững các chủ trương, quy định của Nhà nước, Bộ Công an về công tác giải tỏa di dời để giải quyết vụ việc đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các hộ dân.

Nghiên cứu, vận dụng các quy định của UBND TP.Hồ Chí Minh, UBND quận 1 và  phường Nguyễn Cư Trinh, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, tranh thủ ý kiến của các cơ quan này trong quá trình giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Giải tỏa Di dời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động giáo dục thuyết phục các hộ dân để họ hỗ trợ, giúp đỡ Ban chỉ đạo Giải tỏa Di dời hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Đức Mừng